Ngoại cảm
THÁM TỬ TÂM LINH - NGHỀ GÂY NHIỀU TRANH CÃI?

Nhiều người cho rằng các nhà tâm linh (NTL) chẳng được việc gì ngoài lĩnh vực giải trí song trong nhiều trường hợp cảnh sát đã phải cầu viện đến họ khi tất cả các phương pháp điều tra khác đều thất bại.

[Đọc tiếp...]
 
CON NGƯỜI CÓ MẮT THỨ BA?

[Đọc tiếp...]
 
Ngoại cảm là gì???

Rất nhiều người chưa hiểu biết đầy đủ về Ngoại Cảm. Khi các thông tin tràn ngập trên báo chí và internet nói về Ngoại Cảm, có nhiều người suy nghĩ mơ hồ rằng ngoại cảm là cái gì đó liên quan đến vong hồn, ma quỷ !?!

[Đọc tiếp...]
 

 
Advertisement