Cá nhân
TÀI TRỢ NĂM 2009

1,Đinh Thị Thu Hằng- Cán Bộ Trung Tâm  - 300.000đồng

2,Bà Hồ Thị Ngọc Ánh - Việt kiều Pháp - 50 Euro

3,Bà Dương Hương Thuỷ- 42A Hai Bà Trưng (Khách Salon Thìn) - 2.000.000 đồng

4,Nguyễn Thị Thu Hương -cán bộ trung tâm - 3.000.000 đồng

5,Nguyễn Đình Sơn -cán bộ trung tâm - 1.500.000 đồng

6,Hoàng Thị Thiêm  -cán bộ trung tâm - 10.000.000 đồng

7,Dương Minh Tuấn -cán bộ trung tâm - 1.000.000 đồng

8,Nhị Thuý - 885 đường Hồng Hà - 30.000 đồng

9,Nguyễn Kim Quý - 42b Hai Bà Trưng - 166.000 đồng

 
Danh sách cá nhân ủng hộ dự án của Trung tâm

 

[Đọc tiếp...]
 

 
Advertisement