Tản Văn
LỊCH SỬ VÀ NGHỆ THUẬT CA TRÙ

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện

[Đọc tiếp...]
 
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện

TS. Nguyễn Xuân Diện.
NDĐT – Sau 15  năm gắn bó với nghệ thuật ca trù, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện vừa công bố công trình khoa học “Lịch sử và nghệ thuật ca trù”. Chuyên khảo này đã được Quỹ Việt Nam - Thuỵ Điển tài trợ xuất bản, do NXB Thế giới ấn hành, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12 tới.

[Đọc tiếp...]
 

 
Advertisement