Dạy nghề cho người thiệt thòi
HỌ LÀ AI ???

                                

 

[Đọc tiếp...]
 
Chính sách và tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật

chi bac

Mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật dù ở các mức độ khác nhau đã thể chế hoá các quy định của Hiến pháp 1992 về dạy nghề cho nhóm yếu thế.

[Đọc tiếp...]
 

 
Advertisement