Giới thiệu
Ban điều hành Trung tâm

BAN ĐIỀU HÀNH

                                                                 

  GS.TS Phạm Tất Dong      Thiếu tướng,Tiến sĩ,nhà văn Chu Phác    CN-Nguyễn Đăng Cúc


 

Read more...
 
Chủ nhiệm Bộ môn cận tâm lý

Bộ môn cận tâm lý do Tiến sĩ Nguyễn chu Phác Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Nhà trường quân đội, làm chủ nhiệm.

Read more...
 
Thiếu tướng,Tiến sĩ,nhà văn Chu Phác
Read more...
 
GS.TS Phạm Tất Dong

GS.TS Phạm Tất Dong - Nhà chính trị, nhà khoa học xuất sắc

Trong xã hội ít có người vừa tham gia hoạt động chính trị, vừa làm công tác quản lý, lại đóng vai nhà khoa học có nhiều công trình, đồng thời là một nhà giáo có 50 tuổi nghề.

Read more...
 
Quyết định thành lập Trung Tâm
Read more...
 

 
Advertisement