Đối tượng hỗ trợ
UNICEF CẢNH BÁO !

Trẻ em bị đe dọa bởi AIDS, chiến tranh và nghèo đói

Soạn: AM 218693 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

UNICEF kêu gọi chính phủ các nước tăng tường trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, hiện có 1 tỉ trẻ em trên thế giới bị đe dọa nghiêm  trọng bởi chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật. UNICEF cho rằng chính phủ nhiều nước đã không thực hiện đúng những cam kết trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em.

Ngày 9.12, trong báo cáo mang tên “Tình trạng trẻ em thế giới” (The State of the World’s Children), Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã cảnh báo rằng chính phủ nhiều nước đã không quan tâm đúng mức đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Read more...
 
HỌ LÀ AI ???

                                

 

Read more...
 
BẠN CÓ BIẾT!

Trẻ em hôm nay đang gặp những mối nguy hiểm:

                    

Read more...
 
Kiến nghị chính sách ưu tiên cho người nghèo

Trong những năm qua, Việt Nam nổi lên như một điển hình về xóa đói giảm nghèo của cả thế giới.

Read more...
 
Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề

Việt nam : chênh lệch giàu nghèo 34,4 lần

Read more...
 

 
Advertisement