MỜI TÀI TRỢ XÂY DỰNG XƯỞNG DẠY NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYÊT TẬT
                                   

 

 

 

1.    Tên dự án:
      “ Dạy Nghề Tranh Tre dành cho Người Khuyết tật  và đối tượmg thiệt thòI  trong xã hội”
2.    Mô tả dự án:
a.    Mục đích
Thông qua các hoạt động hỗ trợ dạy nghề,hỗ trợ về tinh thần và vật chất,chia sẻ gánh nặng cho các gia đình có người bị khuyết tật, được hoà đồng với cộng đồng của xã hội
b.    Đối tượng
Dự án được thực hiện nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật không có việc làm ổn định, không có thu nhập để sinh sống,các gia đình chính sách nghèo (có xác nhận của địa phương).Các bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo không nằm trong danh sách các đối tượng được hưởng trợ giúp từ các chính sách hỗ trợ đối với người khuyết tật, các đối tượng xã hội của Nhà nước.
c.    Nội dung
Dự án tập trung vào mục tiêu thiết lập các lớp dạy nghề miễn phí phù hợp với đối tượng người khuyết tật  để họ có cơ hội tự mình kiếm sống. Chính vì vậy, mục tiêu cơ bản của dự án của Trung tâm là hoạt động nhân đạo. Hoạt động của Dự án là tạo công ăn việc làm phù hợp với sức khoẻ, đưa họ hoà nhập với cộng đồng, không để họ mặc cảm với xã hội và có thể có nguồn thu nhập trang trải cho nhu cầu của bản thân.
Mong muốn của người khuyết tật là được học nghề đơn giản, không quá vất vả và có được thu nhập ổn định. Khả năng học nghề của các đối tượng này rất lớn do chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động .

 

Quản lý và thực hiện dự án: Nguyễn Thị Thu Hương,Dương Đức Bàng,Dương Thị Hà Bắc.

 

Địa điểm xây dựng:    Khu Lòng đầm - Cụm Thạch cầu - Phường Long Biên -Quận Long Biên - Hà nội

                                         Diện tích xưởng dạy nghề và sản xuất là:   60 m2

 


                                                                    TIN TỪ- TRUNG TÂM TỪ THIỆN VÀ HỖ TRỢ  NGƯỜI THIỆT THÒI

 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement