HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI NĂM 2012

                      

    Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Tổ chức OSEDC Việt Nam

 

                               TỔNG GIÁM ĐỐC OSEDC TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CHO TRUNGTÂM NĂM 2011

 

 

 

               

LINK ẢNH :

http://s373.photobucket.com/albums/oo172/trungtamtuthienvietnam/TONG%20KET%20CONG%20TAC%202011/

 

                                TIN TỪ- TRUNG TÂM TỪ THIỆN VÀ HỖ TRỢ  NGƯỜI THIỆT THÒI

 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement