Người khiếm thị đang vẽ

 

 

  

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

TRẺ KHIẾM THỊ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Công tác giáo dục trẻ khiếm khuyết thị giác, gọi tắt là Giáo dục trẻ KHIẾM THỊ (khiếm thị được hiểu gồm các mức độ như mù, nhìn kém, tật khúc xạ, …) ở Việt Nam có nhiều khó khăn. Là một nước nghèo đi ra từ một cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ, ít kinh nghiệm, chưa được tiếp xúc nhiều với nền giáo dục trẻ khiếm thị hiện đại của thế giới, tuy nhiên, chúng tôi, những nhà giáo làm công tác giáo dục trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khiếm thị nói riêng, tuỳ điều kiện từng nơi đã nhiệt tình học hỏi, vượt lên những khó khăn, mạnh dạn và sáng tạo đi vào lĩnh vực chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thị ở Việt Nam. Chúng tôi vừa làm, vừa học, vừa bàn bạc trao đổi, sẵn sàng tiếp thu những cái mới, sửa chữa và thay đổi những cái chưa đúng và chưa tốt để khẳng định phương hướng mô hình giáo dục trẻ khiếm thị tại Việt Nam. Đó là phát triển và thúc đẩy chương trình giáo dục hoà nhập.

Qua hai cuộc hội thảo khoa học do trường Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/1999 và tháng 12/2000 với đại biểu là các trường, các trung tâm giáo dục trẻ khiếm thị trong toàn quốc, Hội người mù Việt Nam, Viện khoa học và giáo dục Việt Nam, Viện mắt trung ương và đại biểu một số ban ngành hữu quan, chúng tôi đã xác định thực trạng vấn đề giáo dục trẻ khiếm thị tại Việt Nam, những khó khăn cần khắc phục, quan niệm về giáo dục hoà nhập và những điều kiện để đưa trẻ khiếm thị vào học hoà nhập.

Đến nay qua thực tế đã làm và những kinh nghiệm rút ra chúng tôi đã khẳng định giáo dục hoà nhập hơn hẳn so với giáo dục hội nhập và giáo dục chuyên biệt.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng giáo dục hoà nhập không có nghĩa chỉ tạo ra trường, lớp để trẻ mù học chung với trẻ sáng mà phải tạo ra được môi trường học tập tích cực cho mọi đứa trẻ bằng việc đổi mới phương pháp dạy học, điều chỉnh nội dung chương trình dạy học phù hợp với khả năng của mọi trẻ trong lớp, thay đổi cách đánh giá phù hợp, công bằng và hợp lý với mọi trẻ. Trẻ em khiếm thị phải được sống cuộc sống ở ngay gia đình, quê hương chúng, hàng ngày như các trẻ bình thường cùng lứa tuổi chúng được bước ra khỏi nhà, đi đến trường học phổ thông, được học cùng một nội dung chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.

Với sự giúp đỡ tích cực và trực tiếp của Trung tâm giáo dục trẻ có thật - Viện chiến lược và phát triển giáo dục Việt Nam chúng tôi cũng rút ra những yếu tố cần thiết để thực hiện mô hình giáo dục hoà nhập ở Việt Nam như sau:

1- Công tác tuyên truyền để thay đổi và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong đó có chính gia đình trẻ khiếm thị.

2-    Đào tạo những giáo viên của các trường, lớp hoà nhập thành những giáo viên biết cách dạy trẻ khiếm thị.

3-    Cung cấp các phương tiện dạy học đặc chủng và tài liệu, sách giáo khoa chữ Braille cho các trường lớp hoà nhập.

4-    Tổ chức các lực lượng trong cộng đồng tham gia hỗ trợ giáo dục hoà nhập.

5-    Vai trò chủ động và tích cực của lãnh đạo các trung tâm, các trường lớp khiếm thị trong việc giúp đỡ các trường phổ thông bình thường thực hiện việc giáo dục hoà nhập.

6-      Vai trò ủng hộ và tham gia tích cực của Hội người mù các cấp như tư vấn, trực tiếp truyền bá chữ Braille, …

7-       Các cấp chính quyền có những văn bản hướng dẫn cụ thể về mặt tổ chức, chế độ cho việc giáo dục hoà nhập.

PHẠM ANH DŨNG

NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – HÀ NỘI

 

 
Advertisement