BẠN CÓ BIẾT!

Trẻ em hôm nay đang gặp những mối nguy hiểm:

                    

- 10 triệu trẻ em đang bị lạm dụng tình dục trên toàn Thế giới
- 27.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết mỗi ngày
             (Cứ 1phút có 19 trẻ em chết)
- Số lượng trẻ em bị buôn bán mỗi năm bằng số lượng trẻ em dưới 5 tuổi đang sống tại   Úc(1,2 triệu người)
-  640 triệu trẻ em không có nơi ở phù hợp ( Unicef)
-  270 triệu em không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
-  90 triệu trẻ em thiếu lương thực trầm trọng
- Trẻ em mồ côi bị AIDS trên toàn Thế giới hiện đã lên tới 15 triệu           

- Gần một nửa trong số 3,6 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh kể từ năm 1990 chính là Trẻ em.
-Tình trạng đói nghèo của trẻ em là một nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng nghèo đói của Người lớn!

     

 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement