LỊCH SỬ VÀ NGHỆ THUẬT CA TRÙ

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) biên soạn, Nxb.Thế giới xuất bản năm 2007. Cuốn sách được xuất bản với sự tài trợ của Quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hóa.
Sách gồm 270 trang, khổ 15 cm x 23 cm, được chia làm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan nguồn tư liệu (tr.23 - tr.68);
Chương 2: Lịch sử và sinh hoạt ca trù (tr.69- tr.110);
Chương 3: Nghệ thuật ca trù (tr.111- tr.156).
Trong sách còn các phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và nhiều ảnh minh họa.
"Cuốn sách trình bày nhiều vấn đề về lịch sử phát triển ca trù và nghệ thuật ca trù dựa trên nguồn tư liệu Hán Nôm có giá trị, được hoàn thành trên cơ sở Luận án Tiến sĩ mà tác giả đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước hồi cuối tháng 3 năm nay.
Trong cuốn chuyên khảo này, các thông tin được tác giả đưa ra đều mới mẻ, có chứng tích rõ ràng, đáng tin cậy. Có nhiều tư liệu chưa từng được các nhà nghiên cứu trước đây đề cập tới, hoặc có khi đã viết, nhưng không cung cấp chứng cứ thì nay được Nguyễn Xuân Diện giới thiệu.
Đây là một chuyên khảo có giá trị về ca trù, giúp cho chúng ta hiểu biết có căn cứ về một bộ môn nghệ thuật độc đáo trong văn hóa Việt Nam. Chính vì lẽ đó tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả những ai quan tâm đến ca trù và bạn đọc xa gần cuốn sách đặc sắc này". (TS. Trần Đoàn Lâm Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới).

                                   Nguồn: www.hannom.org.vn

 

 
Tiếp >

 
Advertisement