Trường THCS Lý Thường Kiệt- Đoạt giải FILM Xuất Sắc dành cho Học Sinh năm 2008

 

      

        Trưởng Ban Giám Khảo                               Học sinh Lớp 6A6-Trường THCS Lý Thường Kiệt -Hà Nội - 2008

***

CHUNG KẾT CUỘC THI LÀM PHIM DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*DỰ ÁN LÀM FILM CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN*

  

                 THUYẾT TRÌNH FILM                                                             FILM DỰ THI: " SẮC MÀU TƯƠI SÁNG"

     

  TUỲ VIÊN BAN VĂN HOÁ ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI TRAO GIẢI THƯỞNG

 

 

 

 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement