Khám bệnh,phát thuốc,phát sách Từ thiện 170 Phật tử Nghèo - Chùa Bảo Ngạn- Phú Thọ
Nhóm Bác sĩ Tình nguyện Bệnh viện đa khoa Hà Tây và Trung Tâm Từ Thiện Hỗ Trợ Người Thiệt Thòi 
Khám bệnh,phát thuốc và phát sách Chư Kinh Nhật Tụng Từ thiện cho 170 Phật tử nghèo Tại Chùa Bảo Ngạn
Tỉnh Phú Thọ

         

                 Chính quyền địa phương,170 Phật tử và Sư Thầy Trụ trì Chùa Bảo Ngạn -Tỉnh phú Thọ tiếp đón

  
Các phật tử chờ đến lượt để khám bệnh
SIÊU ÂM                                                                                             ĐIỆN TIM ĐỒ

                                           KHÁM HỌNG                                                                          KHÁM MẮT

     

                                                        KHÁM BỆNH KÊ ĐƠN VÀ PHÁT THUỐC TỪ THIỆN

     

   

                                  PHÁT TỪ THIỆN 170 CUỐN CHƯ KINH NHẬT TỤNG CHO 170 PHẬT TỪ NGHÈO

THEO CDPASC VIET NAM
 
< Trước   Tiếp >

 
Advertisement